Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan jouw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Procedure

Eén van de ouders of voogd vraagt een reistoelating aan bij de gemeente als het minderjarig kind alleen of in gezelschap van andere personen dan zijn ouders naar het buitenland reist.

De reistoelating wordt aan het loket opgemaakt, de ouder plaatst zijn handtekening op het document en de medewerker wettigt de handtekening op de reistoelating aan de hand van de identiteitskaart van de ouder.

Je kan ook vooraf het document al invullen en meebrengen naar Burgerzaken.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • Ben je voogd van de minderjarige? Breng ook een bewijs van ouderlijke macht mee.
  • Komt een derde of de minderjarige zelf de reistoelating halen, brengt hij of zij mee:
    • het volledige ingevulde en ondertekende formulier reistoelating
    • een volmacht van één van de ouders of voogd
    • een kopie (voor- en achterkant) van de identiteitskaart van één van de ouders of voogd.

Bedrag

Een reistoelating voor minderjarigen is gratis.

Uitzonderingen

Zuid-Afrika
Zuid-Afrika controleert in het bijzonder of 1) volwassenen en kinderen familie van elkaar zijn en 2) of die reis gebeurt met toestemming van de ouder(s).

1)    Ouders die met kinderen jonger dan 18 jaar naar Zuid-Afrika reizen moeten een kopie van het geboortecertificaat van het kind in het Engels bij zich hebben. Vraag aan het gemeentebestuur waar je kind geboren is een meertalig geboortecertificaat, dat ook in het Engels is opgesteld. Voor kinderen jonger dan 12 jaar aanvaarden de Zuid-Afrikaanse overheden de Kids-ID als vervangend document. Een aantal (buitenlandse) luchtvaartmaatschappijen is echter niet vertrouwd met de Kids-ID en zou dit kunnen weigeren. Contacteer daarom jouw luchtvaartmaatschappij of ze de Kids-ID aanvaarden of toch een meertalig geboortecertifcaat eisen.

2)    Indien niet beide ouders meereizen, is ook een schriftelijke toestemming van de niet aanwezige ouder of ouder nodig, eveneens in het Engels. Je kan dit zelf opstellen en de handtekening laten legaliseren bij jouw gemeentebestuur. De Zuid-Afrikaanse overheid voorziet een model schriftelijke toestemming dat door haar ambassades of consulaten kan worden gecontroleerd: http://www.home-affairs.gov.za/files/ParentalConsentAffidavit_v8.pdf. Opgelet, deze toestemming mag niet ouder zijn dan zes maanden bij aankomst in Zuid-Afrika.