Retributiereglementen

Retributiereglementen die zijn goedgekeurd na 1 januari 2022, kan je ook terugvinden op de raadpleegomgeving van het lokale bestuur. 

Algemeen

Retributiereglement debiteurenbeheer openstaande vorderingen - aanpassing door AGBOCMW

Index tarieven retributiereglementen - schooljaar

 • goedgekeurd door het college op 11 juni 2024
 • bekendgemaakt op 14 juni 2024

Index tarieven retributiereglementen - kalenderjaar

 • goedgekeurd door het college op 19 december 2023
 • bekendgemaakt op 22 december 2023

Gemeente - debiteurenbeheer - inningskosten fiscale en niet-fiscale vorderingen - aanpassing

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2024
 • bekendgemaakt op 26 juni 2024

Gemeente - debiteurenbeheer - inningskosten fiscale en niet-fiscale vorderingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

OCMW - debiteurenbeheer - invorderingskosten

 • goedgekeurd door de raad maatschappelijk welzijn op 28 juni 2022
 • bekendgemaakt op 29 juni 2022

AGB - debiteurenbeheer - inningskosten niet fiscale vorderingen

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 23 juni 2022
 • bekendgemaakt op 27 juni 2022 

Delegatie aan burgemeester en schepenen vaststellen tarieven retributies

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Occasionele activiteiten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Leefomgeving

Retributiereglement voor de uitvoering van een conformiteitsonderzoek voor zelfstandige woningen en kamers

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Retributie vastgoedinformatie

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 februari 2024
 • bekendgemaakt op 21 februari 2024

Verkoop huisvuilzakken afvoer mosselschelpen verenigingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2024
 • bekendgemaakt op 26 juni 2024

Elektriciteitskasten gebruik

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Fietslaadkaarten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Gemeentelijke ankerpunten

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 april 2022
 • bekendgemaakt op 29 april 2022

Glasbak, compostbak, compostvat, zakken en biobags

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 februari 2021
 • bekendgemaakt op 12 februari 2021

Snoeihout en grofvuil

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op recyclagepark en verkoop producten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2023
 • bekendgemaakt op 13 december 2023

Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op recyclagepark en verkoop producten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 november 2021
 • bekendgemaakt op 12 november 2021

Parkeerretributiereglement

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2023
 • bekendgemaakt op 13 december 2023

Parkeerretributiereglement

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 16 februari 2023

Prestaties en vergunningen leefomgeving

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Sluikstorten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Standplaatsen op openbaar domein

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2023
 • bekendgemaakt op 13 december 2023

Standplaatsen op openbaar domein

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Retributies Toerisme

 • goedgekeurd door het schepencollege op 12 maart 2024
 • bekendgemaakt op 17 april 2024

Retributie verkoop herbruikbare tassen - project 'Verminderen van wegwerpplastiek op markten'

 • goedgekeurd door het schepencollege op 16 april 2024
 • bekendgemaakt op 17 april 2024

Toerisme - delegatie

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 januari 2021
 • bekendgemaakt op 11 januari 2021

Vervoer zwerfkatten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Dienstverlening

Minimale levering aardgas aardgas en elektriciteit 2023-2024

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 november 2023
 • bekendgemaakt op 15 november 2023

Aanpassing bedragen minimale levering aardgas en elektriciteit 2022-2023

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 maart 2023
 • bekendgemaakt op 15 maart 2023

Administratieve prestaties

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Administratieve stukken Burgerzaken

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2023
 • bekendgemaakt op 13 december 2023

Administratieve stukken Burgerzaken

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Dorpsrestaurant De Dorpskom

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 april 2023
 • bekendgemaakt op 19 april 2023

Begraafplaatsen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Huwelijken

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Minimale levering aardgas: kennisname gewijzigde bedragen 

 • goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 08 maart 2022 
 • bekendgemaakt op 09 maart 2022

Voornaamswijziging

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Woonwagenpark 

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Vrije tijd en samenleving

Retributiereglement activiteitenaanbod sport: besluit + reglement

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Retributiereglement sportaccomodatie: besluit + reglement

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Retributiereglement verhuur computerinfrastructuur Oude Godstraat 1

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Retributiereglement administratiekost cursuscentrum

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Retributiereglement artikelen en activiteiten cursuscentrum

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2024
 • bekendgemaakt op 16 mei 2024

Retributiereglement en huishoudelijk reglement sportaccomodatie: beslissing - retributiereglement - huishoudelijk reglement

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 2 mei 2024
 • bekendgemaakt op 3 mei 2024

Retributiereglement activiteitenaanbod sport: beslissing + reglement

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 2 mei 2024
 • bekendgemaakt op 3 mei 2024

Retributiereglement artikelen en activiteiten cursuscentrum

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 2 mei 2024
 • bekendgemaakt op 3 mei 2024

Retributiereglement verhuur computerinfrastructuur Oude Godstraat 1

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 2 mei 2024
 • bekendgemaakt op 3 mei 2024

Retributiereglement administratiekost cursuscentrum

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 2 mei 2024
 • bekendgemaakt op 3 mei 2024

Aanpassing retributiereglement CC Zwaneberg in functie van btw-reglementering

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 maart 2024
 • bekendgemaakt op 14 maart 2024

Aanpassing retributiereglement CC Zwaneberg in functie van btw-reglementering

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 7 maart 2024
 • bekendgemaakt op 12 maart 2024

Aanpassing retributiereglement sportkampen + delegatie tarieven kampen categorie 2

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 22 juni 2023
 • bekendgemaakt op 23 juni 2023

Aanpassing retributiereglement activiteitenaanbod sport

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 22 juni 2023
 • bekendgemaakt op 23 juni 2023

Retributiereglement huur computerklas

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 22 juni 2023
 • bekendgemaakt op 23 juni 2023

Administratiekost Cursuscentrum

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 22 juni 2023
 • bekendgemaakt op 23 juni 2023

De Boonmarkt

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking (vanaf 1 september 2023)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

Buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking 2022 gemeenteraadsbesluit

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2021
 • bekendgemaakt op 15 december 2021

Druk- en uitleen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

 Verkoop honing CC Zwaneberg

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 1 december 2022
 • bekendgemaakt op 2 december 2022

Jeugdkampen, workshops en uitstappen - Delegatie

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2022
 • bekendgemaakt op 18 mei 2022

Aangepast retributiereglement jeugdkampen, workshops en uitstappen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 mei 2023
 • bekendgemaakt op 10 mei 2023

Regiobibliotheek Rivierenland

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Repetitieruimtes cultuurcentrum Zwaneberg - goedkeuringsbesluit gemeenteraad - goedkeuringsbesluit AGB

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 april 2020
 • bekendgemaakt op 29 april 2020

Verhuur sportaccommodatietarieven

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 2 december 2021
 • bekendgemaakt op 3 december 2021

Verhuur en prijsbepaling graszone aan Lichtelei SPC Booischot

 • goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGB  31 maart 2022 
 • bekendgemaakt op 1 april 2022

Kampvervoer

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Sport - activiteitenaanbod

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 24 juni 2021
 • bekendgemaakt op 25 juni 2021

Sportkampen

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 23 juni 2022
 • bekendgemaakt op 27 juni 2022

Zaalhuur cultuurcentrum Zwaneberg - Goedkeuringsbesluit Gemeenteraad

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 6 oktober 2022
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2022

Onderwijs

Inschrijving voor het gemeentelijke deeltijdse kunstonderwijs

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 mei 2020
 • bekendgemaakt op 14 mei 2020

Ontlenen instrumenten academie door derden en leerlingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2023
 • bekendgemaakt op 28 juni 2023

Ontlenen instrumenten academie door derden

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Ontlenen instrumenten academie door leerlingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Openbaar domein

Retributiereglement op sluikstorten, verwijdering van afval, ophalen en stockeren van goederen (uithuiszettingen) en ambtshalve uitvoeren van noodzakelijke interventies ten laste van derden

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2024
 • bekendgemaakt op 26 juni 2024

Baangrachtoverwelvingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Inname van het openbaar domein (wijziging - vanaf 1 mei 2024)

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 april 2024
 • bekendgemaakt op 18 april 2024

Inname van het openbaar domein 

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Nutsvoorzieningen - werken op gemeentelijk openbaar domein

 • goedgekeurd op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Zorgverlening

Retributie op training ‘praten met pubers’ - Huis van het Kind

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 12 maart 2024
 • bekendgemaakt op 13 maart 2024

Dagprijs Woonzorgcentrum Berkenhof

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 11 oktober 2022 
 • bekendgemaakt op 14/10/2022

Kilometervergoeding vrijwillige chauffeurs Minder Mobielen Centrale

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 september 2022
 • bekendgemaakt op 17 november 2022

Toepassing 15% toeslag op gebruikersbijdrage gezinszorg voor prestaties tussen 18 en 20 uur

 • goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn19 april 2022 
 • bekendgemaakt op 27 april 2022

Vaststelling barema's team Thuiszorg voor het werkjaar 2022

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 9 november 2021
 • bekendgemaakt op 18 november 2021

Verhoging bedrag gebruikersbijdrage wijkwerking gezinszorg

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 september 2021
 • bekendgemaakt op 20 september 2021

Verhoging bijdrage kilometervergoeding voor klanten gezinszorg

 • goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn13 september 2022 
 • bekendgemaakt op 14 september 2022