Retributiereglementen

Retributiereglementen die zijn goedgekeurd na 1 januari 2022, kan je ook terugvinden op de raadpleegomgeving van het lokale bestuur. 

Algemeen

Gemeente -debiteurenbeheer - inningskosten fiscale en niet-fiscale vorderingen 

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

OCMW -debiteurenbeheer - invorderingskosten

 • goedgekeurd door de raad maatschappelijk welzijn op 28 juni 2022
 • bekendgemaakt op 29 juni 2022

AGB - debiteurenbeheer - inningskosten niet fiscale vorderingen

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 23 juni 2022
 • bekendgemaakt op 27 juni 2022 

Delegatie aan burgemeester en schepenen vaststellen tarieven retributies

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Occasionele activiteiten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Leefomgeving

Elektriciteitskasten gebruik

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Fietslaadkaarten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Gemeentelijke ankerpunten

 • Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 april 2022
 • bekendgemaakt op 29 april 2022

Glasbak, compostbak, compostvat, zakken en biobags

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 februari 2021
 • bekendgemaakt op 12 februari 2021

Snoeihout en grofvuil

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op recyclagepark en verkoop producten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 november 2021
 • bekendgemaakt op 12 november 2021

Parkeerretributiereglement

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 februari 2023
 • bekendgemaakt op 16 februari 2023

Prestaties en vergunningen leefomgeving

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Sluikstorten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Standplaatsen op openbaar domein

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Toerisme

 • goedgekeurd door het schepencollege op 5 januari 2021
 • bekendgemaakt op 6 januari 2021

Toerisme - delegatie

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 januari 2021
 • bekendgemaakt op 11 januari 2021

Vervoer zwerfkatten

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Dienstverlening

Administratieve prestaties

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Administratieve stukken Burgerzaken

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Dorpsrestaurant De Dorpskom

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 april 2023
 • bekendgemaakt op 19 april 2023

Begraafplaatsen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Huwelijken

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Minimale levering aardgas: kennisname gewijzigde bedragen 

 • goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 08 maart 2022 
 • bekendgemaakt op 09 maart 2022

Voornaamswijziging

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Woonwagenpark 

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Vrije tijd en samenleving

Administratiekost Cursuscentrum

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 1 april 2021
 • bekendgemaakt op 22 april 2021

De Boonmarkt

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking 2022 gemeenteraadsbesluit

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2021
 • bekendgemaakt op 15 december 2021

Druk- en uitleen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

 Honing

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 1 december 2022
 • bekendgemaakt op 2 december 2022

Jeugdkampen, workshops en uitstappen - Delegatie

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 mei 2022
 • bekendgemaakt op 18 mei 2022

Aangepast retributiereglement jeugdkampen, workshops en uitstappen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 mei 2023
 • bekendgemaakt op 10 mei 2023

Joki - verhuur

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Regiobibliotheek Rivierenland

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 november 2022
 • bekendgemaakt op 9 november 2022

Repetitieruimtes cultuurcentrum Zwaneberg - goedkeuringsbesluit gemeenteraad - goedkeuringsbesluit AGB

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 april 2020
 • bekendgemaakt op 29 april 2020

Verhuur sportaccommodatietarieven

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 2 december 2021
 • bekendgemaakt op 3 december 2021

Verhuur en prijsbepaling graszone aan Lichtelei SPC Booischot

 • goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGB  31 maart 2022 
 • bekendgemaakt op 1 april 2022

Kampvervoer

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Sport - activiteitenaanbod

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 24 juni 2021
 • bekendgemaakt op 25 juni 2021

Sportkampen

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 23 juni 2022
 • bekendgemaakt op 27 juni 2022

Zaalhuur cultuurcentrum Zwaneberg - Goedkeuringsbesluit Gemeenteraad

 • goedgekeurd door de raad van bestuur AGB op 6 oktober 2022
 • bekendgemaakt op 11 oktober 2022

Onderwijs

Inschrijving voor het gemeentelijke deeltijdse kunstonderwijs

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 mei 2020
 • bekendgemaakt op 14 mei 2020

Ontlenen instrumenten academie door derden

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Ontlenen instrumenten academie door leerlingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019
 • bekendgemaakt op 23 december 2019

Openbaar domein

Baangrachtoverwelvingen

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Inname van het openbaar domein 

 • goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Nutsvoorzieningen - werken op gemeentelijk openbaar domein

 • goedgekeurd op 6 december 2022
 • bekendgemaakt op 9 december 2022

Zorgverlening

Dagprijs Woonzorgcentrum Berkenhof

 • goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 11 oktober 2022 
 • bekendgemaakt op 14/10/2022

Kilometervergoeding vrijwillige chauffeurs Minder Mobielen Centrale

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 september 2022
 • bekendgemaakt op 17 november 2022

Toepassing 15% toeslag op gebruikersbijdrage gezinszorg voor prestaties tussen 18 en 20 uur

 • goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn19 april 2022 
 • bekendgemaakt op 27 april 2022

Vaststelling barema's team Thuiszorg voor het werkjaar 2022

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 9 november 2021
 • bekendgemaakt op 18 november 2021

Verhoging bedrag gebruikersbijdrage wijkwerking gezinszorg

 • goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 september 2021
 • bekendgemaakt op 20 september 2021

Verhoging bijdrage kilometervergoeding voor klanten gezinszorg

 • goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn13 september 2022 
 • bekendgemaakt op 14 september 2022