Europees rijbewijs

Maak een afspraak

Inhoud

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Afhandeling

Wat moet ik meebrengen bij de aanvraag?

Voor de aanvraag van het eerste rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart meer dan één jaar oud is
 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • het voorlopig rijbewijs
 • kostprijs 25.60 euro

Voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart meer dan één jaar oud is
 • je huidig rijbewijs
 • kostprijs 25.60 euro

Voor een duplicaat van het rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart  meer dan één jaar oud is
 • je huidige rijbewijs als je dit wil vernieuwen omwille van beschadiging, oude foto, ...
 • een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie in geval van diefstal of verlies. Bij beschadiging wordt dit attest aan het loket ingevuld.
 • kostprijs 25.60 euro

Voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond indien je een andere foto wil dan op je identiteitskaart of als je identiteitskaart  meer dan één jaar oud is.
 • huidig rijbewijs
 • rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer), meer info hierover vind je bij MEDEX.
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs
 • Voor categorie G: getuigschrift T
 • kostprijs 25.60 euro

Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart  meer dan één jaar oud is
 • huidig buitenlands rijbewijs
 • beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in een van de landstalen of het Engels is opgesteld.
 • Opgelet: men dient steeds aan de loketten te controleren of het buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden, dit verschilt van land tot land.
 • kostprijs 25.60 euro

Wat moet ik meebrengen bij het afhalen?

Je kan het rijbewijs na vijf werkdagen afhalen aan het onthaal.

 • je identiteitskaart
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken)

Kostprijs

25,60 euro. Deze prijs geldt voor een nieuw rijbewijs of duplicaat, medische schifting, omwisseling naar of hernieuwing bankkaartmodel.

Een foto kan je vrijblijvend ter plaatse nemen in de fotocabine in de inkomhal van het gemeentehuis voor 6 euro (cash of bancontact) of bij een fotograaf in de buurt.