Rijbewijs

Maak een afspraak

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs (MODEL 18 of MODEL 36) nodig.

Procedure

Je vraagt het Europees rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Algemeenheden

 • Geen spoedprocedure mogelijk.
 • Betaling moet gebeuren bij aanvraag rijbewijs
 • Rijbewijs heeft een geldigheidsduur van maximaal tien jaar
 • Geen verplichting om een papieren rijbewijs met een gelijkende foto vervroegd om te ruilen.
 • Afleveringsduur: vijf werkdagen.
 • De burger moet zich persoonlijk aanbieden bij de aanvraag.
 • Bij verlies of diefstal van het rijbewijs moet je eerst aangifte doen bij de politie.
 • Rijbewijzen die na drie maanden niet zijn afgehaald, worden vernietigd.


Foto en handtekening
De foto op het rijbewijs moet gelijkend zijn. Als je in het bezit bent van een recente identiteitskaart, kan jouw foto en handtekening uit de database van de elektronische identiteitskaarten worden gebruikt. Is je identiteitskaart meer dan één jaar oud, dan breng je een nieuwe, recente pasfoto mee.

Als de handtekening op je identiteitskaart niet meer gelijkend is, kan je handtekening ingescand worden met de 'penpad'.

Meebrengen

Wat moet ik meebrengen bij de aanvraag?

Voor de aanvraag van het eerste rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart meer dan één jaar oud is
 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • het voorlopig rijbewijs
 • kostprijs 25 euro

Voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart meer dan één jaar oud is
 • je huidig rijbewijs
 • kostprijs 25 euro

Voor een duplicaat van het rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart  meer dan één jaar oud is
 • je huidige rijbewijs als je dit wil vernieuwen omwille van beschadiging, oude foto, ...
 • een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie in geval van diefstal of verlies. Bij beschadiging wordt dit attest aan het loket ingevuld.
 • kostprijs 25 euro

Voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond indien je een andere foto wil dan op je identiteitskaart of als je identiteitskaart  meer dan één jaar oud is.
 • huidig rijbewijs
 • rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer), meer info hierover vind je bij MEDEX.
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs
 • Voor categorie G: getuigschrift T
 • kostprijs 25 euro

Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs:

 • identiteitskaart
 • eventueel een recente pasfoto met lichte, egale achtergrond als je identiteitskaart  meer dan één jaar oud is
 • huidig buitenlands rijbewijs
 • beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in een van de landstalen of het Engels is opgesteld.
 • Opgelet: men dient steeds aan de loketten te controleren of het buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden, dit verschilt van land tot land.
 • kostprijs 25 euro

Wat moet ik meebrengen bij het afhalen?
Je kan het rijbewijs na vijf werkdagen afhalen aan het onthaal.

 • je identiteitskaart
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken)

 

Bedrag

25 euro

Uitzonderingen

Heb je nog een oud papieren rijbewijs?
In april 2013 startte de gemeente Heist-op-den-Berg met de uitreiking van het rijbewijs in bankkaartmodel. De omwisseling naar dit model gebeurt op vraag van de burger. De oudere versies blijven geldig tot 2033 op voorwaarde dat dit niet beschadigd is en dat je nog lijkt op de foto.

Regelgeving

Door de coronacrisis zijn een aantal wijzigingen in verband met het rijbewijs en vakbekwaamheid, je kan de huidige regels nalezen op : https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/071_rb-pc_flash_2020-05-04_0.pdf

Contactinformatie