Rokers aanspreken op een rookvrij terrein: tips

Stap 1: Begin met een goede basishouding

 • Vóór je het gesprek aangaat, is het tijd voor wat voorbereidend werk. Zorg dat je de juiste mindset hebt. Heb je stress of ben je opgejaagd? Kalmeer even door enkele keren rustig in en uit te ademen. Dat is superbelangrijk. Want: hoe rustiger jij bent, hoe rustiger de persoon die je aanspreekt ook zal zijn.
 • Probeer je in te leven. Hoe zou jij je voelen als je iets niet mag doen?
 • Ga ervan uit dat de persoon die rookt nog niet weet dat het terrein rookvrij is. Hij of zij zal misschien wel verschieten!

Stap 2: Beschrijf de feiten

Je ogen liegen niet. Dus: zeg wat je ziet. Bijvoorbeeld:

 • Ik zie dat je een sigaret in je handen hebt.
 • Sorry voor het storen, maar je bent aan het roken.
 • Ik heb gemerkt dat je een sigaret hebt opgestoken

Stap 3: Leg de afspraken uit en geef argumenten

Leg uit wat de afspraak is. Vertel waar roken niet mag en leg uit waarom het terrein rookvrij is. Gouden tip: spreek altijd over ‘rookvrij’ en niet over ‘rookverbod’. Enkele voorbeelden:

 • Onlangs hebben we ons hele terrein rookvrij gemaakt. Want we willen het gezonde voorbeeld geven aan de kinderen die hier rondlopen.
 • Misschien weet je het nog niet, maar dit hele terrein is rookvrij. Dat heeft onze instelling beslist omdat we gezondheid heel belangrijk vinden.

Stap 4: Kom tot een afspraak

In deze stap bespreek je wat de opties zijn voor de roker. Zo kan je de roker vragen om de sigaret te doven of hen doorverwijzen naar een plek waar wel gerookt mag worden:

 • De dichtstbijzijnde rookzone is daar.
 • Mag ik vragen om je sigaret te doven?
 • Ik begrijp dat het lastig is, maar je zal toch je sigaret moeten doven.

Wat als iemand toch negatief reageert? Dan kan je het volgende doen: 

 1. Blijf kalm. En weet dat de negatieve reactie niet tegen jou persoonlijk bedoeld is. 
 2. Luister. Waarom reageert deze persoon negatief? 
 3. Erken. Toon dat je meeleeft met de persoon. 
 4. Herhaal. Vertel nog eens waarom het terrein rookvrij is. 
 5. Verwijs door. Blijft de persoon negatief? Ga dan geen discussie aan, maar verwijs hem of haar door naar de verantwoordelijke en rond het gesprek af.