Buurtplek 't Werft

Situering project

Het project situeert zich ten zuidwesten van de stationsomgeving in het bouwblok van de Biekorfstraat en de Werftsesteenweg.

De zone sluit aan op het woonweefsel van de Rode Kruisstraat en de L. Van Kerckhovenstraat.

Het project in een notendop

Het startschot is gegeven! Samen gaan we aan de slag om van de in het RUP Heist-station bestemde zone voor gemeenschapsvoorziening en spel een nieuwe gezellige buurtplek te creëren. Dit doen we door er een participatietraject aan vooraf te laten gaan waarbij ieders mening van belang is. Aan de hand van bevragingen, infomomenten, workshops, brainstorm- en co-creatiemomenten willen we zoveel mogelijk potentiële gebruikers actief betrekken bij de inrichting van de nieuwe buurtplek. Jullie vormen immers de motor van dit proces!

Samen ontwerpen we een multifunctionele ontmoetingsplaats waarbij gemeenschapsvorming en de sociale gebruiksfactor centraal staan. We hopen in de winter 2018-2019 samen met jullie de realisatie van het eerste deel van de buurtplek te starten met behulp van een gedragen inrichtingsplan.

Aan de slag!

We starten met een brede informatieperiode waarin we zoveel mogelijk buurtbewoners en buurtactoren laten kennismaken met het project en hen de kans willen bieden om deel te nemen aan een eerste oriënterende bevraging.

Met deze resultaten gaan we tijdens workshops en brainstormmomenten aan de slag met diegenen die betrokken willen blijven. Hieruit vloeit een eerste praatplan dat tijdens een volgend infomoment aan het brede publiek voorgesteld wordt.

Wanneer hier voldoende aan gesleuteld is, starten we met de eerste effectieve realisaties!

Oriënterende bevraging

Wij danken iedereen voor de talrijke input tijdens de oriënterende bevraginsperiode. Momenteel werken wij met de ingezamelde info volop aan de volgende fase waarbij jullie input alvast als eerste aanzet zal worden ingezet bij de workshop- en brainstormfase.

't Werft ontwerpt

Momenteel werken wij volop aan de volgende fase - ’t Werft ontwerpt. Binnenkort volgt meer info!

Subsidie

Dit project is een gesubsidieerd Platteland Plus project.