Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of  RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt vastgelegd wat er kan en wat niet.

De stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen - als het RUP enmaal is goedgekeurd - de basis bij het afleveren van omgevingsvergunningen. Een gemeentelijk RUP is een van de vele instrumenten om de acties die opgenomen zijn in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit te voeren.

Hieronder vind je een overzicht van de geldende uitvoeringsplannen.

plan_idnaam
2.12_102_01GRUP Vallei van de Grote Nete benedenstrooms
2.12_102_02GRUP Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug
2.12_336_001GRUP Landbouw-,natuur-, en bosgebieden Vallei van de Grote Nete van Zammelsbroek tot  Heist-op-den-Berg
2.13_126_01PRUP Afbakeningslijn
2.13_127_01PRUP Averegten
2.13_129_01PRUP Het Spek 
2.13_130_01PRUP Kerselaarlaan 
2.13_131_01 PRUP Kleinhandelsconcentratie N10 
2.13_132_01 PRUP Langveld 
2.14_01_01 RUP Kerselaarlaan 
2.14_02_01 RUP Noord de Schoolstraat 
2.14_03_01 RUP Centrum 1 
2.14_04_01 RUP Dorp Zuid 
2.14_05_01 RUP Oostelijke Rondweg 
2.14_05_02RUP Oostelijke Rondweg herziening 
2.14_07_01 RUP Heist-station 
2.14_07_02 RUP Heist-station BIS 
2.14_08_01 RUP Het Moer 
2.14_09_01 RUP Centrum 2 
2.14_10_01 RUP Gemeentelijk sportcentrum De Lichten 
2.14_11_01 RUP Kerkhof Wiekevorst 
2.14_12_01 RUP Klein Schrieken BIS 
2.14_13 _01RUP Randparking 
2.14_14_01 RUP Vissport 
2.14_15_01 RUP Sport en Spel 
2.14_16_01 RUP Zonevreemde bedrijven fase 2 
2.14_17_01 RUP Centrum 3 
2.14_18_01 RUP N10-Schrieksesteenweg 
2.14_19_01 RUP Academie 
2.14_20_01 RUP Zonevreemde bedrijven fase 2 BIS 
2.14_21_01 RUP Boonmarkt 
2.14_22_01 RUP Zonevreemde bedrijven fase 3 
2.14_23_01RUP Park Hof Ter Laken
2.14_24_01 RUP Landschaps- en sportpark Hof van Riemen 
2.14_25_01RUP Noordrand Industriegebied
2.14_26_01RUP Perimeter Meergezinswoningen
2.14_27_01 RUP De Bos 
2.14_28_01RUP Spar-site
2.14_29_01RUP Kern Wiekevorst
2.14_30_01RUP Herziening RUP Centrum III
2.14_31_01RUP Aldi-site
2.24_01_03 BPA Noord de Bergstraat wijziging 2 
2.24_01_04 BPA Noord de Bergstraat wijziging 3 
2.24_02_01 BPA Zuid de Bergstraat 
2.24_02_02BPA Zuid de Bergstraat wijziging 1 
2.24_02_03BPA Zuid de Bergstraat wijziging 2
2.24_02_04BPA Zuid de Bergstraat wijziging 3 
2.24_02_05BPA Zuid de Bergstraat wijziging 4 
2.24_03_01BPA Hof van Riemen 
2.24_03_02BPA Hof van Riemen wijziging 1 
2.24_03_03BPA Hof van Riemen wijziging 2 
2.24_04_02BPA Het Moer wijziging 1 
2.24_05_01BPA Het Raam
2.24_09_01BPA Hallaar 
2.24_10_01BPA Zonevreemde bedrijven 
2.24_11_01BPA Zonevreemde sport- en recreatie-infrastructuur 
  

Contactinformatie