Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of  RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt vastgelegd wat er kan en wat niet.

De stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen - als het RUP eenmaal is goedgekeurd - de basis bij het afleveren van omgevingsvergunningen. Een gemeentelijk RUP is een van de vele instrumenten om de acties die opgenomen zijn in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit te voeren.

Hieronder vind je een overzicht van de geldende uitvoeringsplannen.

RUP_02000_212_00102_00001 GRUP Onderdelen Grote Eenheid Natuur "Vallei van de Grote Nete benedenstrooms"
RUP_02000_212_00552_00001 Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug
   
RUP_10000_213_00126_00001 PRUP Afbakeningslijn
RUP_10000_213_00127_00001 PRUP Averegten
RUP_10000_213_00129_00001 PRUP Het Spek
RUP_10000_213_00130_00001 PRUP Kerselaarlaan
RUP_10000_213_00131_00001 PRUP Kleinhandelsconcentratie N10
RUP_10000_213_00132_00001 PRUP Langveld
   
RUP_12014_214_00001_00001 RUP Kerselaarlaan
RUP_12014_214_00002_00001 RUP Noord de Schoolstraat
RUP_12014_214_00003_00001 RUP Centrum 1
RUP_12014_214_00005_00001 RUP Oostelijke Rondweg
RUP_12014_214_00005_00002 RUP Oostelijke Rondweg herziening
RUP_12014_214_00007_00001 RUP Heist-Station
RUP_12014_214_00007_00002 RUP Heist-Station BIS
RUP_12014_214_00008_00001 RUP Het Moer
RUP_12014_214_00009_00001 RUP Centrum 2
RUP_12014_214_00010_00001 RUP Gemeentelijk Sportcentrum De Lichten
RUP_12014_214_00011_00001 RUP Kerkhof Wiekevorst
RUP_12014_214_00012_00001 RUP Klein Schrieken BIS
RUP_12014_214_00013_00001 RUP Randparking
RUP_12014_214_00014_00001 RUP Vissport
RUP_12014_214_00015_00001 RUP Sport en Spel
RUP_12014_214_00016_00001 RUP Zonevreemde bedrijven fase 2
RUP_12014_214_00017_00001 RUP Centrum 3
RUP_12014_214_00018_00001 RUP Rotonde N10
RUP_12014_214_00019_00001 RUP Academie
RUP_12014_214_00020_00001 RUP Zonevreemde bedrijven fase 2 BIS
RUP_12014_214_00021_00001 RUP Boonmarkt
RUP_12014_214_00022_00001 RUP Zonevreemde bedrijven fase 3
RUP_12014_214_00023_00001 RUP Park Hof ter Laken
RUP_12014_214_00024_00001 RUP Sport- en Landschapspark Hof van Riemen
RUP_12014_214_00025_00001 RUP Noordrand Industriegebied
RUP_12014_214_00026_00001 RUP Perimeter meergezinswoningen
RUP_12014_214_00027_00001 RUP De Bos
RUP_12014_214_00028_00002 RUP Sparsite
RUP_12014_214_00029_00001 RUP Kern Wiekevorst
RUP_12014_214_00030_00001 RUP Herziening Centrum 3
RUP_12014_214_00031_00001 RUP Aldi Site
RUP_12014_214_00032_00001 RUP Brandweer
   
BPA_12014_224_00001_00003 BPA Noord de Bergstraat wijziging 2
BPA_12014_224_00001_00004 BPA Noord de Bergstraat wijziging 3
BPA_12014_224_00002_00001 BPA Zuid de Bergstraat
BPA_12014_224_00002_00002 BPA Zuid de Bergstraat wijziging 1
BPA_12014_224_00002_00003 BPA Zuid de Bergstraat wijziging 2
BPA_12014_224_00002_00004 BPA Zuid de Bergstraat wijziging 3
BPA_12014_224_00002_00005 BPA Zuid de Bergstraat wijziging 4
BPA_12014_224_00003_00001 BPA Hof van Riemen
BPA_12014_224_00003_00002 BPA Hof van Riemen wijziging 1
BPA_12014_224_00003_00003 BPA Hof van Riemen wijziging 2
BPA_12014_224_00004_00002 BPA Het Moer herziening
BPA_12014_224_00005_00001 BPA Het Raam
BPA_12014_224_00009_00001 BPA Hallaar
BPA_12014_224_00010_00001 BPA Zonevreemde bedrijven
BPA_12014_224_00011_00001 BPA Zonevreemde sport- en recreatie infrastructuur