RUP Academie

In het centrum van Heist-op-den-Berg is de gemeentelijke academie gelegen. In het gebouw zijn zowel de tekenacademie als de muziekacademie gevestigd. Beide bieden diverse opleidingen aan voor kinderen en volwassenen, dit op zaterdag, woensdagnamiddag en avonden en zondagvoormiddag. De bestaande gebouweninfrastructuur is echter te klein geworden om alle lessen te laten plaatsvinden.

De huidige locatie van de academie is ideaal: ze ligt centraal in de gemeente, in het stedelijke weefsel, vlakbij andere scholen en de centrale winkelstraat, en is goed ontsloten voor de verschillende verkeersmodi naar de verschillende woonkernen in de gemeente.

De gemeente wenst dan ook de huidige academiegebouwen uit te breiden, zodat beide gemeentelijke academies op dezelfde plaats gehuisvest kunnen blijven en de bestaande infrastructuur optimaal benut kan blijven. Om deze uitbreiding te realiseren werd het aangrenzende pand in 2005 aangekocht, een voormalige muziekwinkel. Dat perceel biedt voldoende ruimte om de nodige uitbreiding te realiseren mits aanpassing van het bestaande BPA Hof Van Riemen door het RUP Academie o.a. met betrekking tot bouwdiepte en te werken met een aangepaste bouwcontour, waarbij de bebouwing zich richt op het bestaande binnenplein van de academie.

Het binnenplein heeft een grote potentie als semi-openbare tuin, waar de leerlingen in de pauze elkaar ontmoeten, afspreken voor de les, maar die ook toegankelijk kan zijn voor passanten. Parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving is echter een must voor het functioneren van de academie. Er is dan ook geopteerd voor een parking langsheen de Hof Van Riemenstraat, die zowel voor het KTA, de kinderopvang, de toekomstige bewoners, de Academie en het centrum kan functioneren.

De parking krijgt ook aan de zijde van het KTA en de Academie een voetgangersuitgang.

De parking langsheen de Hof Van Riemenstraat kan gelijkgronds zijn of ondergronds worden, waarbij dan de mogelijkheid ontstaat om gelijkgronds de woningbouwrij te realiseren zoals voorzien in het BPA Hof van Riemen. Dit kan ook gefaseerd in tijd: eerst gelijkgronds, later ondergronds.

Een belangrijke randvoorwaarde opdat deze parking kan functioneren als parking voor de Academie en mogelijk ook voor de overige centrumvoorzieningen is een zo kort mogelijke altijd toegankelijke langzaamverkeersverbinding tussen enerzijds de parking en de academie maar ook naar de Bergstraat. De kortste verbinding hiervoor is doorheen de beschermde tuin van de woning van de vrederechter. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om dit tuindeel te onteigenen.

Het groene karakter van de tuin rond de geklasseerde woning van de vrederechter wordt versterkt door de huidige bestemming van het BPA (zone voor openbaar nut) te vervangen door de bestemming zone voor woning vrederechter en parktuin, wat meer tegemoet komt aan de klasseringsvoorschriften.

De huidige toegang van de Academie aan de Hof van Riemenstraat kan behouden blijven als een beperkte kiss & ride-strook. Daarnaast kan ook een fietsenstalling voorzien worden, en blijft een doorgang voor laden en lossen behouden.