RUP Aldi-site info dialoogmarkt

De proces- en startnota heeft van 21 september tot en met 19 november 2020 zijn publieke raadpleging doorlopen. Op donderdag 24 september 2020 heeft een dialoogmarkt plaatsgevonden. De digitale vorm van die dialoogmarkt aan de hand van onderstaande informatiepanelen is hieronder nog steeds raadpleegbaar.