Bericht publieke raadpleging start- en procesnota RUP herziening RUP Centrum III te Heist-op-den-Berg

Raadpleging over de start-en procesnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herziening RUP Centrum III te Heist-op-den-Berg.

Het RUP herziening RUP Centrum III (gelegen tussen Neerweg – Molenstraat – Bergstraat – Noordstraat) is de herziening van het oorspronkelijke RUP Centrum III waarbij het opzet is te komen tot een passende verdichting en kernversterking van deze omgeving, gelegen binnen het stedelijk gebied van Heist-op-den-Berg.
Het schepencollege keurde in zitting van 13 februari 2018, de start- en procesnota voor dit RUP goed.

In de periode van 28 mei 2018 tot en met 26 juli 2018, zijn de start- en procesnota raadpleegbaar op de gemeentelijke website via www.heist-op-den-berg.be/rup.html of www.heist-op-den-berg.be/rup en liggen ze ter inzage bij de dienst leefomgeving , in het gemeentehuis, Leopoldlei 40 te 2220 Heist-op-den-Berg.
Dinsdag 19 juni 2018, om 19 uur, wordt in het cultuurcentrum Zwaneberg, zaal Vélodroom,  Cultuurplein 1 te Heist-op-den-Berg een informatiemoment georganiseerd voor de bevolking.

Opmerkingen en suggesties omtrent het voorgenomen plan kunnen tijdens de periode dat de documenten raadpleegbaar zijn, schriftelijk worden overgemaakt aan de gemeente op de volgende manieren:

  • afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Heist-op-den-Berg, team Planning en Ontwikkeling, Leopoldlei 40 te 2220 Heist-op-den-Berg.

  • via een aangetekend schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 17 te 2220 Heist-op-den-Berg.

  • e-mail naar planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be met vermelding van het onderwerp 'raadpleging startnota RUP herziening Centrum III'

Documenten: