RUP Boonmarkt

De gemeenteraad stelt het RUP Boonmarkt inclusief het onteigeningsplan voor perceel sectie A nr. 524/a gelegen langs de Langendijk definitief vast.

Het plangebied van dit RUP wordt aan zuidwestelijke zijde afgebakend door de Averegtenlaan, aan noordwestelijke zijde door Boonmarkt, aan noordoostelijke zijde door Boonmarkt en Langendijk en aan zuidoostelijke zijde door de Kerselaarlaan en de woonkavels langs Kerselaarlaan.

In het voorliggend RUP komen volgende grote lijnen aan bod:

  • Chiro, gemeentelijke speelpleinwerking en tennis
  • Rust- en verzorgingstehuis Ten Kerselaere
  • Achtertuinen woningen Averegtenlaan
  • Zonevreemde woningen Boonmarkt
  • Wandel- en fietsverbindingen