RUP Brandweerkazerne

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Brandweer is gelegen tussen Westerlosesteenweg (N15), Drenkstraat, Klein Laarstraat en Eerselstraat en wordt opgemaakt in functie van de noodzakelijke verhuis van de brandweerkazerne van Heist-op-den-Berg.

Toekomst brandweerkazerne

De brandweerkazerne in Heist-op-den-Berg gaat verhuizen. De huidige locatie aan de Broekstraat ligt niet centraal genoeg om de hulpverleningszone goed te kunnen bedienen. Bovendien is een nieuw en groter gebouw nodig.

Herbestemming van nieuwe locatie

De realisatie van zo’n groter gebouw is niet mogelijk op de huidige site mét tegelijk een behoud van de werking. De verhuis van de brandweerkazerne staat ook in het beleidsplan 2020-2025 van de hulpverleningszone Rivierenland. Onderzoek liet zien dat een onbebouwde grond aan de N15 achter de Klein Laarstraat een gepaste locatie biedt. Die ligt op de plaats waar de geplande Oostelijke Rondweg in het zuiden zal aansluiten op de N15.

Die onbebouwde grond is nu landbouwgebied met landschappelijke waarde. Voor de bouw van een brandweerkazerne op die nieuwe locatie is dus een bestemmingswijziging nodig.

Het lokale bestuur, de provincie en Brandweerzone Rivierenland vinden de verbetering van de werking van de hulpverlening heel belangrijk. Daarom wil het lokale bestuur dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) maken.

Ook de nieuwe rotonde (die zorgt voor de aansluiting van de Oostelijke Rondweg op de N15) zal een deel van het perceel van die nieuwe locatie gebruiken. Het RUP voorziet daarom ook ruimte voor die nieuwe weginfrastructuur.

Het schepencollege keurde op 16 juni 2023 de start- en procesnota voor het RUP goed.

De proces- en startnota heeft van 2 juni 2023 tot en met 31 juli 2023 zijn publieke raadpleging doorlopen. In het kader van de publieke raadpleging heeft er op woensdag 21 juni 2023 een infoavond plaatsgevonden. Hier vind je het verslag van deze avond.

Na deze publieke raadpleging worden de adviezen en inspraakacties op de startnota verwerkt en wordt de startnota omgevormd tot scopingsnota. Dit proces is momenteel lopende.

Huishoudelijk reglement