RUP Centrum 1

Op 19 maart 2002 besliste de gemeenteraad om het BPA 'Zuid de Bergstraat' en het BPA 'Noord de Bergstraat' te Heist-op-den-Berg om te schakelen tot een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en dit in het kader van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

 Het RUP bestaat uit twee deelplannen:één plan omvat het zuiden van de Stationstraat, het tweede plan omvat de Bergstraat en het cultuurplein.

De BPA’s Noord en Zuid de Bergstraat blijven bestaan, maar worden gedeeltelijk herzien door dit RUP.