RUP Centrum 2

Op 13 december 2005 stelde de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg het RUP Centrum II voorlopig vast. Dit ontwerpplan omvatte de bestaande tuinwijk tussen Noordstraat, Neerweg en Molenstraat, het binnengebied van het bouwblok Bergstraat – Molenstraat – Neerweg en Noordstraat en de randen van dit binnengebied langsheen deze straten.

Het basisconcept van het voorlopig RUP was de ontwikkeling van een nieuw woonpark, complementair aan de aangrenzende oude tuinwijk.  Voor elke zone werden specifieke voorschriften uitgewerkt.