RUP De Bos

Het plangebied van het RUP De Bos wordt begrensd door Bossestraat / Hoge Brugstraat / Spoorwegstraat / Oude Gendarmeriestraat / Boudewijnlaan N15 en omvat tevens de Vaes Oogstlaan, Schildenstraat en Meidoornstraat. Centraal tussen dit stratenpatroon ligt een grootschalig onbebouwd terrein.

Het RUP De Bos (als gedeeltelijke herziening van het RUP Zuid De Bergstraat) zal naast het introduceren van een hedendaags, stedenbouwkundig, planologisch concept voor het gebied gelegen tussen Boudewijnlaan – Bossestraat/Hoge Brugstraat – Vaes Oogstlaan ook aandacht hebben voor o.a. volgende items:

  • aanpassing bouwmogelijkheden voor bouwstroken o.a. langsheen Bossestraat / Hoge Brugstraat en Boudewijnlaan (o.a. toename bouwhoogte om aan huidige EPB-normen te kunnen voldoen)
  • vrijwaren van voetweg nr. 130 als belangrijke langzaam-verkeersverbinding tussen industriepark en een aantal verkavelingen richting centrum, Bergstraat
  • versterking van de doorwaardbaarheid van het gebied door zachte weggebruikers, door introductie van een bijkomende ontsluiting voor langzaam verkeer naar Boudewijnlaan
  • mogelijkheid tot introductie van multifunctionele parking
  • aanpassen van de bouwstroken in de diepe tuinen Bossestraat teneinde ook hier te kunnen verdichten