RUP Dorp Zuid

Vanaf 23 januari 2019 is dit plan niet meer geldig. Het volledige plangebied werd herzien in het RUP Kern Wiekevorst.

Het plangebied voor dit RUP omvat het plangebied in overeenstemming met het voormalige BPA 'Dorp Zuid' en het BPA 'Pastoriestraat'.

RUP Dorp Zuid moet kaderen binnen de gewenste toekomstige ontwikkelingen. Deze worden weergegeven door de ruimtelijke structuurplannen op verschillende niveaus en de gemeentelijke woningbehoeftestudie.
Voorliggend RUP kan worden opgevat als een 'verdichtings-RUP' in functie van een geordend en gefaseerd aansnijden van het gebied of de verdichting van de kern. Hierbij wordt er tevens grote aandacht geschonken aan het publiek domein en een netwerk van langzaam verkeer.