RUP Gemeentelijk sportcentrum de Lichten

Het sportcentrum ' De Lichten' te Booischot werd opgenomen in het 'sectoraal BPA zonevreemde sport- en recreatie- infrastructuur' van Heist-op-den-Berg. Er werd in 2006 een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de uitbreiding van de sporthal maar deze werd geweigerd omdat deze niet conform het bestaande goedgekeurde BPA was.

Dit RUP moet de bestendiging en de beperkte uitbreiding van de sportvoorzieningen mogelijk maken.