RUP Heist-Station

Het RUP Heist-Station is in eerste plaats een actie uit de bindende bepaling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Bij de beslissingen over uit te voeren acties wordt de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voorzien.