RUP Heist-Station BIS

De aanleiding voor de herziening van het RUP is de ‘haalbaarheidsstudie voor de Heilig Hartscholen Heist-op-den-Berg’ die in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester werd opgemaakt door studiebureel BRUT. Het masterplan vormt de basis voor een goed voorbereid scholenbouwdossier en zet de krijtlijnen uit van de latere Architectuurwedstrijd, waarbinnen de ontwerpers van de bouwprojecten hun visie en concepten kunnen formuleren.

Het bestaande RUP laat niet toe om de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek te concretiseren en daarom werd door het gemeentebestuur beslist tot de gedeeltelijke herziening van het plan. Ondertussen werd in het kader van de DBFM-opdracht een architectenteam aangesteld voor de concretisering van het schoolbouwproject in een architectuuropdracht.