RUP Het Moer

De doelstelling van het RUP Het Moer bestaat er in om bepaalde delen van het BPA Het Moer te herzien in functie van het actualiseren van dit inmiddels verouderde BPA.