RUP Kern Wiekevorst

Het RUP Kern Wiekevorst gaaat over de herziening en een beperkte uitbreiding van het bestaande RUP Dorp-Zuid in Wiekevorst. 

De doelstellingen van dit RUP zijn:

  • het afbakenen van de kern Wiekevorst tot op perceelsniveau waarbij er binnen deze kern een samenhangend ruimtelijk beleid kan worden gevoerd naar kernversterking en kernverdichting;
  • het kunnen inspelen op toekomstige uitdagingen voor een landelijke kern;
  • het ondersteunen van gedifferentieerde en gebiedsgerichte ontwikkelingsmogelijkheden voor deze kern;
  • het bieden van een duidelijk kader met de nodige flexibiliteit voor de realisatie van een duurzame ruimtelijke kwaliteit.

  • Goedkeuringsbesluit
  • Toelichtingsnota
  • Toelichtingsnota kaarten
  • Grafisch verordenend plan
  • Stedenbouwkundige voorschriften