RUP Kerselaarlaan

Het plangebied ligt aan de rand van Heist-centrum en binnen de deelgemeente Hallaar.
Het plan werd in eerste instantie opgestart voor de (her)aanleg van de Kerselaarlaan om het tehuis Ten Kerselaere en het Home Majorie aan de achterzijde een kwalitatieve toegang te geven.