RUP Klein Schrieken BIS

Het RUP Klein Schriek BIS kadert binnen de gewenste toekomstige ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus. Deze worden weergegeven door de ruimtelijke structuurplannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.