RUP N10 - Schrieksesteenweg

De gemeente heeft op 13 mei 2008 beslist om over te gaan tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) rotonde N10 - Schrieksesteenweg te Heist-op-den-Berg. (Booischot). Dit RUP wordt hoofdzakelijk opgemaakt om de rotonde op dit kruispunt te kunnen realiseren.

Dit RUP omvat de percelen gelegen op en langs N10, Schrieksesteenweg en Pijpelstraat en langs de kruising van de N10 (Liersesteenweg), Schrieksesteenweg en Pijpelstraat. Tevens werd het bestaande tankstation gelegen voorbij de geplande rotonde richting Begijnendijk mee in het plan opgenomen.