RUP Noord de Schoolstraat

Het plangebied vormt het noordwestelijk deel van de kern van de deelgemeente Itegem. De aanleiding voor de opmaak van dit plan is de ontwikkelingn van een uniform stedenbouwkundig kader voor het plangebied.