RUP Oostelijke Rondweg

Het doel van dit RUP is het ontlasten van het centrum van Heist en de Bergsite van vrachtverkeer door de aanleg van een rondweg, ten oosten van de kern van Heist-op-den-Berg. Thans vervult de as Herentalsesteenweg - Oude God - Lostraat die rol als vrachtroute, met enkele nadelen tot gevolg.

Bij de realisatie van de rondweg kan de huidige route worden omgevormd tot een veilige route voor het schoolgaande fietsverkeer.

Het project Oostelijke Rondweg werd heropgestart. Het project is opgesplitst in Oostelijke Rondweg en Broekstraat. Studiebureau Arcadis werkt verder aan het voorontwerp. Zodra het voorontwerp door de gemeenteraad is goedgekeurd zal er een informatievergadering met de betrokkenen worden georganiseerd.

Raadpleeg hier de documenten en de geodata

Contactinformatie