RUP Oostelijke Rondweg herziening

Het bestaande plan RUP Oostelijke Rondweg goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 15 juli 2004 wordt beperkt herzien teneinde een perceel gelegen in woongebied met landelijk karakter dat volgens het geldende gewestplan voor het RUP Oostelijke Rondweg bebouwbaar was opnieuw bebouwbaar te maken om planschade te vermijden. Tevens zal een wijziging doorgevoerd worden aan de op plan reeds voorziene voetweg.