RUP Park Hof ter Laken

Het RUP Park Hof ter Laken gaat over het domein Hof ter Laken als historisch waardevol kasteelpark gelegen in Booischot. Het RUP is definitief aanvaard op de gemeenteraad van 25 juni 2019.

De doelstellingen van dit RUP zijn:

  • een welomlijnd kader te bieden en duidelijke randvoorwaarden voor de reconversie van de aanwezige gebouwen en de inplanting van bijkomende gebouwen en inrichtingen in functie van de toekomstige herbestemming;
  • voldoende waarborgen inbouwen voor het landschap en het bouwhistorische patrimonium;
  • de landschappelijke, natuurlijke en historische waarden binnen het plangebied veilig te stellen.