RUP Perimeter Meergezinswoningen

Het RUP ‘perimeter meergezinswoningen’  zet de belangrijke lijnen uit voor het gemeentelijke beleid voor de realisatie van nieuwbouwprojecten met meerdere entiteiten en het opdelen van bestaande gebouwen tot meergezinswoningen. Het RUP bepaalt waar in de gemeente in de toekomst eventueel meergezinswoningen gerealiseerd kunnenworden en waar dit niet meer mogelijk zal zijn. Het RUP bakent die zones af waarbinnen geen meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd.

Het gaat hier over een perimeter-RUP dat een overdruk legt over de woongebieden in de ruime zin volgens het gewestplan waarbinnen het niet wenselijk is dat er meergezinswoningen kunnen worden gerealiseerd.

 De doelstellingen van het RUP zijn:

  • Het instellen van een principieel verbod tot oprichting van een omvorming naar meergezinwoningen, uitgezonderd in specifiek daartoe afgebakende zones.
  • Het bepalen van uitzonderingen binnen de verbodzone, hoofdzakelijk in functie van specifiek bouwkundig erfgoed