Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SPAR-site

RUP SPAR-site

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan zet in op het omvormen van de site (voorheen bestemd als zone voor milieubelastende industrie) tot een hedendaags gemengde zone voor kmo en grootschalige kleinhandel. Voor de grootschalige detailhandel is dat specifiek uitgewerkt op het vestigen van grootschalige detailhandel die niet thuishoort in de centra van de kernen en dat dan in combinatie met kmo.

De reorganisatie van de site speelt in op de omgevingsfactoren zoals wonen, de aanpalende bedrijvenzone alsook de aansluiting op de heraanleg van de rotonde tot ovonde met een vijfde aansluitingstak naar het bedrijventerrein.

Er wordt bij voorkeur prioriteit gegeven aan de herlocalisatie van grootschalige detailhandelszaken die niet thuishoren waar ze momenteel gevestigd zijn en die passen binnen de specifieke bepalingen voor het plangebied.

Bekendmaking vernietigingsarrest

Bij arrest nr. 255 505 van 17 januari 2023 is door de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Heist-op-den-Berg van 10 november 2020 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP SPAR-site (terreinen achter de vroegere dancing Fabiola) vernietigd.

Hierdoor wordt teruggevallen op de oorspronkelijke gewestplanbestemming, zijnde zone voor milieubelastende industrie en voor enkele delen woongebied met landelijk karakter.

Downloads