RUP SPAR-site

Het RUP zet in op de reconversie van de site, voorheen bestemd als zone voor milieubelastende industrie, tot een hedendaags gemengde zone voor kmo en grootschalige kleinhandel. Voor de grootschalige detailhandel is dat specifiek uitgewerkt op het vestigen van grootschalige detailhandel die niet thuishoort in de centra van de kernen en dat dan in combinatie met kmo. De reorganisatie van de site speelt in op de omgevingsfactoren zoals wonen, de aanpalende bedrijvenzone alsook de aansluiting op de heraanleg van de rotonde tot ovonde met een vijfde aansluitingstak naar het bedrijventerrein.
Er wordt bij voorkeur prioriteit gegeven aan de herlocalisatie van grootschalige detailhandelszaken die niet thuishoren waar ze momenteel gevestigd zijn en die passen binnen de specifieke bepalingen voor het plangebied.

De gemeenteraad heeft op 10 november 2020 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) SPAR-site definitief vastgesteld. 

Raadpleeg hier de documenten en de geodata

 

Contactinformatie