RUP Landschaps- en sportpark Hof van Riemen

Het centrale uitgangspunt van dit plan is de creatie van een multifunctioneel landschaps- en sportpark waar een aantal bestaande en nieuwe functies ondergebracht kunnen worden. Het sportpark zal de ruimte krijgen om een aantal reeds aanwezige sportfaciliteiten te behouden, te verschuiven en/of uit te breiden en nieuwe sportfaciliteiten te integreren. Zo wordt de mogelijkheid geboden om de huidige voetbalinfrastructuur te reorganiseren en is ruimte voorzien voor een nieuw zwembad en bijkomende nieuwe sportvelden.

De recreatiezone en de verschillende functies erin zijn verbonden via diverse wandel-en fietswegen.

De bestaande woningen vormen de rand van het landschaps- en sportpark en zullen aansluiten bij het groene karakter van het park. De bestaande zonevreemde woningen blijven behouden en worden volledig geïntegreerd in het park.

De ingesloten natte ruigten gelegen tussen Boektestraat en spoorwegberm worden bestemd als  natuur-ecologische zone. Naast het landschaps- en sportpark omvat het RUP ook twee kleine bijkomende deelgebieden:

  • een gebied ten noorden van de Vogelroedestraat
  • een gebied ten zuiden van de Oudestraat

Tussen deze gebieden zal een bestemmingsruil gerealiseerd worden.