RUP Sport en Spel

Eind 2005 selecteerde de gemeente in samenspraak met de verenigingen, opnieuw elf zonevreemde terreinen en schreef vervolgens de opmaak uit voor een RUP Sport en Spel dat in een tweede fase de problematiek van zonevreemde recreatie behandelt. Deze problematiek betreft vooral de gemeenten die in het landelijk gebied voorkomen. De meeste van deze voorzieningen zijn perifeer gelegen in de gemeente.