RUP Vissport

In de context van zonevreemde recreatie wenst de gemeente ook het groengebied met vissershutten aan te pakken door de vissershutten van de verschillende visclubs die hier actief zijn echter ook een aantal woningen gesitueerd. Het gebied vraagt bijgevolg voor een gebiedsgerichte benadering waarbij meer dan alleen recreatieve aspecten worden behandeld en waardoor dit plangebied niet binnen een sectoraal RUP kan worden opgenomen.