RUP Zonevreemde bedrijven fase 2

De gemeenteraad heeft in zitting van 15 april 2008 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Zonevreemde Bedrijven” te Heist-op-den-Berg voorlopig vastgesteld. Deze bedrijven bevinden zich buiten het woongebied van de kernen of buiten KMO/industriezone.

Voor elk van de bedrijven werd een deel-RUP gemaakt waarin onder andere volgende principes gehanteerd worden: bestendiging van de activiteit, respect voor het historische karakter van de site, ruimte voor efficiënt en veilig parkeren, landschappelijke integratie, één centrale bedrijfstoegang, ...