RUP Zonevreemde bedrijven fase 2 BIS

Dit RUP heeft betrekking op de bedrijven Agra Van Loock langs de Ijzerenweg en KEM Products langs de Hulshoutsesteenweg.

Agra Van Loock is een melkvee-akkerbouwbedrijf met 140 stuks melkvee en 110 stuks jongvee met thuisverwerking en – verkoop, dat reeds sinds de jaren ‘60 actief is langs de Ijzerenweg. Momenteel is het voor een deel in het parkgebied van het gewestplan gelegen. Uitbreiding en vernieuwing van de milieuvergunning kunnen hierdoor problematisch worden. Dit deel-RUP beoogt om deze zonevreemdheid op te heffen door het parkgebied te herbestemmen tot o.a. agrarisch gebied, bouwvrij agrarisch gebied en gebied voor wonen en landbouw. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 13,1 ha. Dit RUP vernietigt de verkavelingsvergunning 1980/02 (de stedenbouwkundige voorschriften en het verkavelingsplan) voor de loten 1,2 en 3. De stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan van het RUP zijn hier voortaan van toepassing.

KEM-Products werd opgericht in 1961 en bevindt zich sinds de oprichting langs de Hulshoutsesteenweg. Het bedrijf telt meer dan 100 werknemers. Het is de belangrijkste polystyreenfabrikant van het land. Het bedrijf ligt grotendeels in industriegebied voor milieubelastende industrie. Zijn exploitatie wordt gehypothekeerd door de aanwezigheid van een aardgasleidingstraat dwars doorheen het bedrijf. Voor de reorganisatie van het bedrijf en voor de uitbreiding ervan moet agrarisch gebied herbestemd worden.

Dit deel-RUP herbestemt het agrarische gebied tot lokaal bedrijventerrein met als nabestemming agrarisch gebied en het gebied voor milieubelastende industrie tot lokaal bedrijventerrein. De oppervlakte van het plangebied bedraagt 8,3 ha.