Samen Tegen Schooluitval

Uit statistieken blijkt dat het vroegtijdig schoolverlaten en de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs in onze gemeente hoger ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen. Vanuit de scholen werd tevens de behoefte uitgesproken aan aangepaste schoolvervangende trajecten in onze regio.

De deskundige Preventie en Welzijn bracht verschillende diensten samen rond deze problematiek de secundaire scholen, CLB’s, Pros, Arktos, schepen van onderwijs, schepen van welzijn, Sport en Jeugd, VDAB, jeugdpolitie en het Provinciaal Netwerk Samen tegen Schooluitval. Deze vormen samen een werkgroep ’Samen Tegen Schooluitval’.

Doel van de werkgroep is te zorgen dat een maximum aantal jongeren het onderwijs verlaat met een kwalificatie. Hierbij wordt ingezet op zowel leerplichtige als niet-leerplichtige jongeren. 

Als blijkt dat een jongere ondersteuning kan gebruiken bij de overgang van de school naar de arbeidsmarkt, is een ‘warme overdracht’ aangewezen.  De scholen en VDAB organiseren in dit kader een persoonlijk contact tussen de school, VDAB en de jongere zodat een intrede op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt wordt.