Samen voor meer biodiversiteit

Maai Mei Niet!

Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat-en milieucrisis. Maai Mei Niet wil helpen de klimaat-en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin. Tuinen maken 10 tot 12 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Ter vergelijking: dat is evenveel als of zelfs meer dan er bos is.

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen.

Ook ons gras anders gaan maaien is dat. Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen? Zeker niet. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.

Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of, wat grasmaaien pas echt leuk maakt: maai figuren in het gras. Zoals een hanenkam (maai alleen de randen),cirkels, golvende lijnen... En maai je gras slechts om de drie à vier weken af. In Groot-Brittannië leerde No Mow May dat je zo al 10 keer meer bijen kunt aantrekken. Een verbluffend resultaat. Een extra goede reden: langer gras is ook beter bestand tegen droogte en hitte.

‘De tuin dient de mens’ is een mooie volkswijsheid. Waarom niet meteen ook de natuur?

Maai Mei Niet is een project van Knack, met de steun van KU Leuven, Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt, Het Ministerie voor Natuur en HoGent.

Meer weten over bijen?

Kom alles over bijen te weten tijdens  ‘Week van de Bij’! 

Kom op zaterdag 3 en zondag 4 juni langs in De Averegten, op en rond onze bijenhal. Inschrijven is niet nodig, je kan doorlopend komen en weer vertrekken. 

Voor al wie nieuwsgierig is naar bijen (honingbijen, hommels, solitaire bijen,…) en wespen! 

In de bijenhal houden de imkers van de Buc-Carbie opendeur, en vertellen je alles over de bijenkorf: Zit er echt een koningin in zo’n kast? Waarom steken bijen? Hoe maken bijen honing? 

Daarnaast is er ook aandacht voor wilde bijen- en wespen met een Wilde Bijensafari!
Welke soorten zijn er? Leven zij ook in een korf? Hoe kunnen we hen helpen? 

Tot slot zijn er enkele bijzzzzzige workshops voor kinderen.