Samenleven in diversiteit

In onze gemeente wonen, net zoals in andere Vlaamse gemeenten, mensen samen met verschillende culturele achtergronden.

In 2019 was 8% van de Heistse bevolking van niet-Belgische herkomst. Het merendeel van deze niet-Belgen is van Nederlandse herkomst (18%), van Aziatische herkomst (16%) en van Oost-Europese (EU) herkomst (15%).

De in totaal 85 verschillende nationaliteiten wonen om verschillende redenen in Heist-op-den-Berg (politieke motieven, economische motieven, omwille van hun beroep, wegens oorlog of vervolging, familiale redenen,…). De gemeente voorziet in bepaalde gevallen in ondersteuning en/of opvang van mensen met een andere nationaliteit.

Een deskundige Integratie en Diversiteit organiseert verschillende initiatieven om inwoners met een andere herkomst op weg te helpen in onze gemeente. De aandacht gaat voornamelijk naar kansen om de Nederlandse taal te leren. Meer informatie over Nederlands leren kan je hier vinden.

Medewerkers van het Lokaal Opvanginitiatief staan specifiek in voor personen met (verzoek om) internationale bescherming. Meer informatie hierover kan je hier vinden.

Contactinformatie