Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 35 leden. Ze komen één keer per maand samen. Eerst vergadert de gemeenteraad, aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad wordt voorgezeten door Carl De Bie.
 
De leden van de raad behoren tot deze politieke families: