Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 35 leden. Ze komen één keer per maand samen. Eerst vergadert de gemeenteraad, aansluitend volgt de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad wordt voorgezeten door Patrick Feyaerts.
 
De leden van de raad behoren tot de volgende politieke fracties: