Huwelijk

Vastleggen huwelijksdatum - max. 1 jaar voor huwelijksdatum

Eén van de partners doet de huwelijksaanvraag persoonlijk via het loket of via mail bevolking@heist-op-den-berg.be met opgave van:
- datum en uur huwelijk (na de aanvraag zijn de huwelijksdatum en huwelijksuur definitief - geen wijzigingen mogelijk)
- rijksregisternummers van beide partners
- telefoonnummer

De gemeente zorgt voor de nodige documenten voorzover deze documenten beschikbaar zijn in België.

Opmaken van de akte van aangifte

Vooraleer een huwelijk kan voltrokken worden dient er een akte van aangifte opgemaakt te worden.

Waar: bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar één van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft in het bevolkingsregister.

Door wie: door beide aanstaande echtgenoten of door één van de aanstaande echtgenote + gelegaliseerd schriftelijk bewijs van de afwezige aanstaande echtgenoot.

Wanneer: minstens 2 maanden voor de huwelijksdatum

Stukken zelf voor te leggen: indien het huwelijk binnen de maand gaat plaatsvinden of wanneer de stukken zich bevinden in het buitenland.

Huwelijksvoltrekking

Waar: voor de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van aangifte heeft opgemaakt

Wanneer: 14 dagen na opmaak van de akte van aangifte en binnen 6 maanden

Huwelijksuren: maandag tot zaterdagvoormiddag: 10 tot 11.30 uur (om de 15 minuten); vrijdagnamiddag: 14 tot 15.30 uur (om de 15 minuten)

Belasting op trouwboekje: 25 euro.
Gelieve u te houden aan het afgesproken uur. Er kunnen nog andere huwelijken volgen.

Na de huwelijksvoltrekking

Het is verboden om bij het buitenkomen van de trouwzaal materiaal (papieren hartjes, confetti, rijst e.d.) uit te gooien of te strooien.

Het is verboden om elektronisch versterkte muziek te produceren op het Kerkplein of in de tuin van het gemeentehuis.

Het is verboden om na de voltrekking van het huwelijk een volwaardige receptie te organiseren en/of maaltijden aan te bieden op het Kerkplein of in de tuin van het gemeentehuis.Het aanbieden van een drankje op het Kerkplein of in de tuin van het gemeentehuis wordt gedoogd indien er geen kerkdienst is resp. geen andere huwelijksceremonie is in het gemeentehuis.

U dient hierbij met volgende zaken rekening te houden:

- het achterlaten van afval is verboden.
- u dient de hinder voor de bewoners en bezoekers van het Kerkplein tot een minimum te beperken
- er worden geen voorzieningen zoals sanitair, elektriciteit, water ter beschikking gesteld door de gemeente.

Let op! Het gemeentebestuur kan omwille van verschillende gemeentelijke en kerkelijke ceremonies niet garanderen dat het houden van een drink op het Kerkplein of in de tuin van het gemeentehuis mogelijk is.

U dient hiermee op voorhand rekening te houden en de risico’s i.v.m. de organisatie liggen dus volledig bij de gehuwden. Het houden van een drink wordt gedoogd maar niet vergund. Dit gedogen schept dus geen recht in hoofd van de gehuwden.

Getuigen

De toekomstige echtgenoten hebben de mogelijkheid geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij hun huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Deze personen moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Gegevens getuigen: naam, voornaam, geboortedatum of rijksregisternummer.
Deze gegevens dient u op te geven bij de opmaak van de akte van aangifte.

 

Contact

Burgerlijke Stand
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 74, fax 015 24 95 98,
mail bevolking@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Di, do: 9 - 12 uur 
Wo, vr: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur

Ma 16 - 19 uur en za 9 - 11.30 uur
- geen aangifte overlijden
alleen na afspraak

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, di, wo, do: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur