Schepencollege

Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college, waaronder het beheer van gemeentelijke eigendommen, onderhoud van gemeentewegen, toezicht op het gemeentelijke personeel ...

Het schepencollege wordt aangesteld door de gemeenteraad, die ook een rangorde bepaalt. Het schepencollege beslist in de regel bij consensus.

Het schepencollege vergadert elke dinsdagnamiddag om 13.30 uur.

Verzoeken of vragen voor het college richt je tot:
College van burgemeester en schepenen
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, algemeendirecteur@heist-op-den-berg.be

Samenstelling

Jan Moons N-VA

Contact
Slagvelden 28 , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0475 32 30 57
jan.moons@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: maandag van 17 tot 18.30 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 17

Functies

Burgemeester

Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, dienstverlening, informatie en communicatie, ruimtelijke visie, bovenlokale mobiliteit, juridische zaken.

David Geerts PRO Heist

Contact
Peremansheidestraat 61 B , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0475 29 92 06
david.geerts@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0475 29 92 06

Functies

Eerste Schepen

Openbare werken, externe werken, personeel, water en jeugd.

Sarah Wouters Groen

Contact
Veldenstraat 18 , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0475 70 73 88
sarah.wouters@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0475 70 73 88

Functies

Tweede Schepen

Ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige visie, thuiszorg, woonzorgcentrum Berkenhof, klimaat, milieu en duurzaamheid.

Katleen Vantyghem N-VA

Contact
Grasheideweg 28 G , 2223 Schriek
Tel.
0497 88 41 87
katleen.vantyghem@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0497 88 41 87

Functies

Derde Schepen

Toerisme, evenementen, lokale mobiliteit, dierenwelzijn, participatie, leefbare dorpskernen.

Carl Verelst CD&V

Contact
Louis Van Bauwelstraat 24 , 2222 Wiekevorst
Tel.
0486 64 29 80
carl.verelst@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0486 64 29 80 of via mail

Functies

Vierde Schepen

Cultuur, financiën, patrimonium, senioren, vrijwilligers en verenigingen en ICT.

Eva Van den Brande Open VLD

Contact
Drie Maagdekensstraat 10 A , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0476 22 77 35
eva.vandenbrande@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0476 22 77 35

Functies

Vijfde Schepen

Economie, sport, citymarketing, markten, werk.

Wim Van den Bruel CD&V

Contact
Boterstraat 8 , 2221 Booischot
Tel.
0477 41 18 63
wim.vandenbruel@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op 0477 41 18 63

Functies

Zesde Schepen

Wonen, landbouw, plattelandsbeleid, burgerzaken, vorming, (kunst)onderwijs, cursuscentrum, Europese zaken.

Dirk Van Noten CD&V

Contact
Pijpelbossen 6 , 2221 Booischot
Tel.
0477 80 76 22
dirk.vannoten@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: na telefonische afspraak op het nummer 0477 80 76 22

Functies

Zevende Schepen

Welzijn en gezondheid, armoedebestrijding, kinderopvang, speelplein, Huis van het Kind, diversiteit, gelijke kansen, Heist in de wereld.