Burgemeester

Luc Vleugels, CD&V

foto burgemeester Luc VleugelsDe burgemeester is de hoogste bestuurlijke en politieke verantwoordelijke van de gemeente. Hij wordt door de Vlaamse Regering aangesteld voor een periode van zes jaar op voordracht van de verkozen gemeenteraadsleden.

De burgemeester is, als plaatselijk vertegenwoordiger van de hogere overheid, belast met de uitvoering van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de Provincieraad en de Bestendige Deputatie van de provincieraad. Hij is in het bijzonder belast met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten en -besluiten. De burgemeester kan in uitzonderlijke omstandigheden zelf politieverordeningen maken en de gewapende macht vorderen. Hij leidt de veiligheidsdiensten.

De burgemeester zit de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen voor.

Bevoegdheden

  • algemeen beleid
  • politie
  • brandweer
  • veiligheid en preventie
  • dienstverlening en organisatie
  • visie en kernontwikkeling
  • cultuur
  • informatie en communicatie
 

Contact

Wiekevorstse Goorweg 34,
2222 Wiekevorst
Tel. 014 26 59 20,
mail burgemeester@heist-op-den-berg.be

Spreekuren

Elke maandag tussen 17 en 19 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, 1ste verdieping.

Of na telefonische afspraak op 015 22 86 81.