Scholenwerking: interessante adressen

Studio Globo (inleefateliers, uitlenen landenkoffers, landenboxen e.a.)
Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen
Tel. 03 235 20 76, mail antwerpen@studioglobo.be, www.studioglobo.be

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers:
Deze worden nagestreefd door een gevarieerd vormingsaanbod aan te bieden aan zowel kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. De leerkrachten zijn hun belangrijkste partners.

Djapo
Ortolanenstraat 6, 3010 Kessel-Lo
Tel. 016 29 21 27, mail info@djapo.be, www.djapo.be

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen anders wil laten denken over en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven. Djapo werkt rond duurzame thema‘s zoals klimaat, fair trade en water en heeft een bijzondere aandacht voor de Noord-Zuidrelatie. Kinderen leren zo keuzes maken in een wereld in verandering, met respect voor de planeet en al haar bewoners.

Kleur Bekennen 
Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
Tel. 03 240 56 09, mail kleurbekennen@provant.be, www.kleurbekennen.be

Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden onze educatieve medewerkers advies, begeleiding en vormingen op maat van je team en school. Info over financiële ondersteuning: via een oproep, eenmalig per schooljaar:
http://www.kleurbekennen.be/wat-is-kleur-bekennen/begeleiding

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
Tel. 03 338 71 60, mail docatlas@provincieantwerpen.behttp://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html