Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling betekent dat het OCMW bemiddelt voor schulden die je hebt. Het OCMW doet echter geen afzonderlijke of losse bemiddelingen met schuldeisers. Er wordt altijd een volledig dossier opgestart. De maatschappelijk werker kan dan bijvoorbeeld afspreken dat je je schulden gespreid mag terugbetalen. Een schuldeiser moet wel akkoord gaan met het afbetalingsplan. Hij kan dus ook weigeren.

Tevens wordt er binnen de hulpverlening nagegaan of je schulden terecht of verjaard zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden, enzovoort.

Als je naast een schuldenprobleem ook moeilijkheden ondervindt met het beheer van je budget en vaste kosten kan er budgetbegeleiding of budgetbeheer worden opgestart. Binnen deze twee hulpvormen doet het OCMW automatisch ook aan schuldbemiddeling.

Contactinformatie