Seniorenraad

Voorzitter

Roger Oeyen
0473 47 16 57, roger.oeyen@skynet.be

Wat doet deze adviesraad?

 • Advies verlenen aan het college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad of OCMW in verband met gemeentelijke thema‘s rond senioren
 • Voorstellen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met gepensioneerden
 • Bevorderen van de samenwerking in het bejaardenwerk en de bejaardenzorg en hieraan werken

Samenstelling

De gemeenteraad keurde op 10 maart 2020 de nieuwe samenstelling goed van het dagelijks bestuur van de seniorenraad:

 • Roger Oeyen, voorzitter
 • Tilly Van Hemelen, ondervoorzitter
 • Annie Verhaegen, secretaris
 • Mieke Claes, penningmeester
 • Gilbert De Maeseneer, bestuurslid
 • Marc Brabants, bestuurslid
 • Johnny Ooye, bestuurslid
 • Noëlla Vermunicht, bestuurslid
 • Joris Welters, bestuurslid.