Seniorenraad

Voorzitter

Roger Oeyen
0473 47 16 57, roger.oeyen@skynet.be

Wat doet deze adviesraad?

 • Advies verlenen aan het college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad of OCMW in verband met gemeentelijke thema‘s rond senioren
 • Voorstellen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met gepensioneerden
 • Bevorderen van de samenwerking in het bejaardenwerk en de bejaardenzorg en hieraan werken

Samenstelling

 • Roger Oeyen, voorzitter
 • Tilly Van Hemelen, ondervoorzitter
 • Annie Verhaegen, secretaris
 • Mieke Claes, penningmeester
 • René Hoegaerts, bestuurslid
 • Marc Brabants, bestuurslid
 • Jef Mariën, bestuurslid
 • Greet Volkaerts, bestuurslid
 • Joris Welters, bestuurslid.