Seniorenraad

Voorzitter
Roger Oeyen
0473 47 16 57, roger.oeyen@skynet.be

Wat doet deze adviesraad?

  • advies verlenen aan het college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad of OCMW in verband met gemeentelijke thema‘s rond senioren.
  • voorstellen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met gepensioneerden.
  • bevorderen van de samenwerking in het bejaardenwerk en de bejaardenzorg en hieraan werken.

Verslagen 

2019

17 januari 2019

28 februari

18 april 2019

6 juni 2019

22 augustus 2019

28 november 2019

Contactinformatie