Snoeihout

Snoeihout kan aangeleverd worden via de recyclageparken of wordt aan huis opgehaald in de maanden april/mei en oktober/november. Meer info over de ophaling vind je op de ophaalkalender.

Snoeihout toegelaten:

  • houtige takken van loofbomen
  • houtige takken van naaldbomen (moet gelost worden bij het gemengd tuinafval; hou dit dus apart van de rest van het snoeihout)
  • struikgewas zonder kluit
  • heesters zonder kluit
    • met minimale dikte van 1 cm aan het snijvlak en een maximale diameter van 20 cm
    • met een maximale lengte van 2 m (1,5 meter bij ophaling aan huis)

Snoeihout wordt verhakseld en gebruikt als structuurmateriaal.

Een sticker voor snoeihout kost € 8,40.