Sociale tewerkstelling voor leefloners

Het team Arbeidstrajectbegeleiding verzekert een begeleiding op maat voor leefloongerechtigden die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een gepaste tewerkstelling. Het betreft personen met een leefloon of een hiermee gelijkgestelde hulpverlening die door hun maatschappelijk werker zijn doorverwezen.

De arbeidstrajectbegeleider onderzoekt wat de wensen, beperkingen en mogelijkheden zijn om werk te vinden. Het uiteindelijke doel is een job vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Soms kan het lokale bestuur zelf als werkgever optreden. Je kan dan in het kader van artikels 60, §7 van de OCMW-wet tijdelijk tewerkgesteld worden binnen onze eigen teams of in een organisatie waarmee we samenwerken. Ook een tewerkstelling in de privésector is mogelijk.