Sociale voorzieningen voor personen met een handicap

Wie
Personen die omwille van een handicap, ziekte of ouderdom een verminderde zelfredzaamheid hebben.

Tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid (21 jaar - 65 jaar)

  • Inkomensvervangende tegemoetkoming: uitkering die gebaseerd is op een beperking van het verdienvermogen van de persoon.
  • Integratietegemoetkoming: uitkering die gebaseerd is op de bijkomende kosten die een persoon met een handicap kan hebben omwille van zijn verminderde zelfredzaamheid.

Parkeerkaart
Voor personen, ongeacht de leeftijd, met een beperkte mobiliteit.

Tegemoetkoming Vlaamse Sociale Bescherming (vanaf 65 jaar)

  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: uitkering die gebaseerd is op het welzijn van 65- plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.