Amnesty International

Amnesty is één van de vele mensenrechtenbewegingen... maar misschien de meest bekende. Al méér dan 40 jaar voert Amnesty wereldwijd actie voor mensenrechten, tegen politieke gevangenschap, verdwijningen en folteringen. Dit door rapporten, publicaties, acties, en door brieven te schrijven. En dank zij de medewerking van vele duizenden vrijwilligers. Als je méér wil weten over Amnesty en zijn acties, kijk dan op http://www.amnesty.be of mail naar amnesty@aivl.be

Het Amnesty actieterrein

Amnesty ijvert voor vrijlating van alle gewetensgevangenen; mensen die vastgehouden worden wegens hun overtuiging, huidskleur, geslacht, etnische of sociale afkomst, taal, geloof of filosofische overtuiging. Eén voorwaarde: ze mogen geen geweld gebruikt - of ertoe aangezet hebben. Amnesty bepleit eerlijke processen binnen een redelijke termijn voor politieke gevangenen en eist de stopzetting van politieke moorden en verdwijningen. Amnesty verzet zich tegen de doodstraf, tegen folteringen en elke andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf voor alle gevangenen zonder uitzondering.

Contact

Groep actief te Heist-op-den-Berg.

Info te bekomen bij:

Jan Peeters
boekrijk@hotmail.com